Wednesday, July 15, 2015

Buồn thu

(thuận nghịch độc)

Thu vàng cảnh cũ nhớ về ai
Lá rũ chiều mưa ướt phố dài
Mù mịt cuốn xa bờ cát lỡ
Dật dờ treo khuyết bóng trăng phai
Ru thầm nhạc oán đàn thương vọng
Hát mãi môi buồn giọng đắng cay
U uẩn tiếng than lời uất nghẹn
Thu vàng cảnh cũ nhớ về ai

Ai về nhớ cũ cảnh vàng thu
Nghẹn uất lời than tiếng uẩn u
Cay đắng giọng buồn môi mãi hát
Vọng thương đàn oán nhạc thầm ru
Phai trăng bóng khuyết treo dờ dật
Lỡ cát bờ xa cuốn mịt mù
Dài phố ướt mưa chiều rũ lá
Ai về nhớ cũ cảnh vàng thu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 7.2015

No comments:

Post a Comment