Sunday, April 5, 2015

Ánh trăng rằm

Tưởng niệm cố nhạc Anh Việt Thanh đã ra đi vĩnh viễn ngày 12.03.2015 tại Troyes - Pháp Quốc
Lời : Thơ Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Nhạc: Anh Việt Thanh
Hòa âm : Cao Ngọc Dung
Tiếng hát :Thùy An & Quốc An
Video clip: Minh Hồ & Minh Hồ Đào

No comments:

Post a Comment