Monday, February 1, 2016

Ngọt ngào hương xuân

Nhạc và lời: Nguyễn Hải
viết tặng người vợ yêu quí: Hà Lan Phương

Trình bầy: Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment