Thursday, June 2, 2016

Đá Buồn Không Tuổi


Thơ: Lâm Bích Nhy
Nhạc: Vũ Thư Nguyên
Hoà âm: Nga Nguyễn
Trình bày: Quỳnh Dao

Karafun: Dĩ Vảng Buồn

No comments:

Post a Comment