Thursday, May 12, 2016

Giấc Nào Xanh Chiêm Bao

Hân hạnh giới thiệu tác phẩm:
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng

Trìn bầy: Quỳnh Lan

No comments:

Post a Comment