Wednesday, April 3, 2019

MỘT THOÁNG THU XƯA Sáng tác : N.s. NGUYỄN-TÂM-HÀN Tiếng hát : NGUYỄN-LỆ-HẢI.

No comments:

Post a Comment