Wednesday, September 24, 2014

Ngọc Lan

Sáng tác: Hà Lan Phương
"Riêng tặng ca sĩ Ngọc Lan (Đà Nẵng) với những kỷ niệm thân thương"
Trình bầy: Phi Long
Hoà âm: Trần Quỳnh Lưu


No comments:

Post a Comment