Wednesday, July 23, 2014

Và Ta Bay Giữa Đời

Thơ: Trần Lộc
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Guitar: Nguyễn Hải

Song ca: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment