Friday, July 1, 2016

KHÚC HẠ BUỒN

Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát : Khắc Dũng
Hoà âm: Quang Đạt

Thân mời quí thân hữu thưởng thức ca khúc…Khúc Hạ Buồn…phổ thơ Phạm Ngọc…qua giọng ca truyền cảm của Khắc Dũng …

No comments:

Post a Comment