Saturday, September 27, 2014

Sầu mưa thu

Mưa giá buốt hồn em chợt tím
Giấc mộng buồn thiêm thiếp rừng thu
Lá vàng phủ lấp vùng đỉnh nhớ
Người đã xa rời sao vẫn thương

Mưa trắng xóa biển chiều sóng vỗ
Thuyền ai có nhớ được bến bờ
Nhớ em gái nhỏ bên gác lạnh
Giọt lệ tương tư ướt má môi

Bây giờ tháng bảy trời mưa ngâu
Chức Nữ, Ngưu Lang hội cõi sầu
Cầu Ô thước ấy dài thăm thẳm
Mỗi lời nói gọi đắng lòng nhau

Mưa tối cả một vùng trăng mộng
Chị Hằng giấu giếm nửa vầng son
Nàng ơi, thương xót thêm chi hỡi
Để khách sông hồ mãi khổ tâm

Đông Hòa
9.2014

No comments:

Post a Comment