Friday, September 19, 2014

Hương Giang

2 comments:

  1. Bài nhạc âm hưởng Huế được Đỗ Quyên diễn tả điêu luyện quyện trong tiếng nhạc hoà âm của Quang Đạt mang lại thích thú cho người nghe. Cảm ơn anh Nhật Vũ với sáng tác tuyệt hay.
    [img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwgHAqvP1E2LXDZzNXcb3F1T3qKt1iw-ZJ5UExlzJ8q9W_ull-[/img]
    [img]http://i1236.photobucket.com/albums/ff447/Suknasmst/votay.gif[/img]

    ReplyDelete