Thursday, September 11, 2014

HOANG TƯỞNG

Sớm mai tuổi hồng
Người về tha thướt
Nắng soi gương lược
Vân vê búp xinh

Băng qua bình minh
Níu đời ở lại
Môi hồng con gái
Thơm nồng duyên mơ

Hái trộm vần thơ
Bao điều hối hả
Thương đôi mắt lạ
Mê mải tìm nhau

Chiều dừng bên cầu
Nghe mưa héo hắt
Ước chi giáp mặt
Sao người bỏ đi ?

Bóng chim xuân thì
Còn rong ruỗi mãi
Riêng mình ở lại
Mơ trời thiên di …

Chu Thụy Nguyên


No comments:

Post a Comment