Friday, September 5, 2014

Mưa chiều

(thuận nghịch độc)

Mưa ướt phố chiều cảnh vắng buồn
Quán hàng thưa lạnh nước rơi tuôn
Thưa đường lối cũ quen ngày tháng
Rụng lá thu bay nhẹ cánh chuồn
Vừa mới đến theo mơ niệm ý
Vậy nên thương nhớ mộng tìm luôn
Xưa nào bến đợi tình nhân hỡi
Mưa ướt phố chiều cảnh vắng buồn

Đông Hòa
 9.2014

1 comment: