Monday, August 4, 2014

Thương tiếc mối tình xa

Một ngày buồn đứng bên dòng sông cũ
Nhớ con đò xưa cô lái áo hồng
Nhớ đêm trăng thu trở về xóm hạ
Ngắm nét mặt xinh đôi mắt dịu dàng

Tình như ngọn sóng say sưa cùng gió
Ta mê mang dệt khúc nhạc yêu đương
Ta thấy nàng cười duyên đôi môi thắm
Đã cùng hẹn thề chung sống trăm năm

Thời gian cũng trôi xa không trở lại
Đời cũng xa em , tháng ngày vời vợi
Tóc trắng cõi tình buồn đầy sương giá
Em có hay lòng ta thương xót vì em

Một ngày buồn giã từ dòng sông vắng
Cô lái đò xưa có về chở ta
Hay là bến năm nào theo duyên mới
Bỏ lại khách cô đơn thương tiếc mối tình xa

Đông Hòa NCH
8.2014

No comments:

Post a Comment