Monday, August 25, 2014

Chiều thu ngắm lại cảnh quê

Chiều thu ngắm lại cảnh quê
(thuận nghịch độc)

Quê ngắm lại chiều bến vắng sông
Tối mờ trời rũ bóng mây hồng
Kề vai áo lạnh mưa rơi chậm
Nhẹ gió thu phai sắc điếm không
Mê mãi bước dừng thương vọng cảnh
Vấn vương tình cũ nhớ gieo lòng
Về nơi trước hạ buồn rong ruổi
 Quê ngắm lại chiều bến vắng sông

Đông Hòa
8.2014

No comments:

Post a Comment