Wednesday, August 6, 2014

Labels


Ban điều hành CLB nhắc nhở các thành viên nên định vị bài post của mình vào phần label riêng
Lý do: Số thành viên càng ngày càng đông, nếu không bỏ vào phần label thì sau này muốn tìm lại bài đã post sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra những độc giả hâm mộ riêng có thể vào trang cá nhân để xem và tìm bài dễ hơn.
Ban điều hành CLB
Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment