Thursday, August 21, 2014

MƯA ĐÀNH LÒNG ĐAU

Chút nắng hanh mộc mạc
                  Đâu đủ sưởi lòng nhau
                  Nhạc lòng hay mật đắng ?
                  Chia vội thuở ban đầu

                  Dấu cát buồn hư ảo
                  Có còn gót chân tiên ?
                  Rong chơi tình mê mãi
                  Rụng suốt nhánh ưu phiền

                  Mắt em nhìn diệu vợi
                  Xa khuất người chân mây
                  Non sông và gươm báu
                  Nỗi oan khiên từng ngày

                  Chưa tin đời lưu lạc
                  Chưa tin mình lưu vong
                  Mất quê hương tức tưởi
                  Nắng xưa còn bên sông ?

                  Ta viết từng nỗi nhớ
                  Ta ghi từng niềm đau
                  Xa mịt mờ Tổ Quốc
                  Bè bạn tóc trắng phau

                  Em có còn chốn ấy ?
                  Sương sớm lạnh cắt da
                  Gánh đầy hai vai mỏi
                  chạy chợ từng ngày qua

                  Ta vẫn còn thao thức
                  Dù khuya đã chìm sâu
                  Đêm nhú từng sợi bạc
                  Mưa bỗng chạnh lòng đau...

No comments:

Post a Comment