Wednesday, February 15, 2017

CHÙA XA THĂM LẠI

(thuận nghịch độc)

Hoa nở sen thơm hương tỏa lan
Trước hồ sương phủ bóng mênh mang
Tà dương ánh sáng trời vừa thấy
Phật điện nơi về phút ủi an
Xa khuất dốc quanh đường dốc núi
Dật dờ mây thả ánh mây ngàn
Nhà trên phía ấy xưa buồn vọng
Hoa úa sân chùa cảnh viếng thăm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.02.2017

No comments:

Post a Comment