Wednesday, February 15, 2017

THĂM MỘ NGÀY XƯA

(thuận nghịch độc)

Sương trắng đồi hoang vắng cuối rừng
Lá xanh màu nắng rọi sau lưng
Đường bên dốc cũ rong rêu bám
Mộ trước mây im gió khẽ ngừng
Vương vấn cảnh xuân chiều nhớ vọng
Luyến lưu tình ái lệ sầu rưng
Dương trần kiếp bạc đời ly cách
Thương xót lệ rơi mãi khó dừng

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.02.2017

1 comment: