Friday, February 17, 2017

Đêm Huế

(thuận nghịch độc)

Sương khói lạnh buồn phố Huế đêm
Ngược xuôi chân bước dạo bên thềm
Đường sau ngõ chợ đèn thưa nhạt
Bến trước đò sông cảnh vắng thêm
Vương vấn liễu xưa ngày cuối hạ
Khuyết mờ trăng cũ bóng nằm yên
Vườn khô cỏ mục cây vàng lá
Sương khói lạnh thu phố muộn đêm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.2.2017

No comments:

Post a Comment