Wednesday, February 15, 2017

NGẮM HOA

Nguyệt quế thơm lâu chiều đối ẩm
Vui buồn thăm thẳm chuyện ngày xưa

NGẮM HOA
(thuận nghịch độc)

Dài nở cánh hoa dáng đẹp xinh
Chậu khoe cành lả bóng ru tình
Say cùng gió động hương êm dịu
Lặng mãi đêm khoe nụ trắng trinh
Hoài cảm phút buồn mơ hóa diệu
Vấn vương hồn họa cảnh lung linh
Ai chờ đợi mãi ai tìm ngắm
Dài vẫn cánh hoa dáng đẹp xinh

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
14.2.2017

No comments:

Post a Comment