Tuesday, April 30, 2019

VIẾT CHO EM

VIẾT CHO EM
Tôi viết cho em, đôi dòng thơ xưa cũ
Ám mặt núi buồn, gió lạnh gọi tên
Nơi cõi mơ còn đâu đó nhớ quên
Hình dong, dáng vẻ đong trên phận người
Lăn tăn sóng lời du ca bỗng lạ
Ánh mắt trong veo đơm nắng cả trời hồng
Em nhìn chi để sóng động cõi lòng
Trời bâng khuâng gió chòng chành cõi tim
Tôi viết cho em những con chữ du miên
Về thời xưa cũ luyến thương lạ lùng
Để chiều gió lại bâng khuâng
Để đôi ta lại cứ gần rồi xa...
Trầm Nhi
190530-03

No comments:

Post a Comment