Tuesday, October 21, 2014

Hỏi rằng .....


Lặng người đứng ngắm mây xanh
Trời xa thăm thẳm cuối ngàn buồn rơi
Ngọt bùi hạt lệ chơi vơi
Phơi trên đỉnh nhớ để tôi nhớ người

Bây giờ tháng chín nàng ơi
Mưa còn giá lạnh rối bời lòng đau
Chờ mong biết đến khi nào
Chúng mình gặp lại ngọt ngào lời thương

Hỏi rằng xa tận muôn phương
Em còn có nhớ đêm trường bên nhau
Dựa lưng tâm sự lời nào
Những lời ước hẹn đã lâu lắm rồi

Từ khi người bước xa xôi
Thuyền qua biển lạnh xứ người biệt ly
Còn tôi giữ mối tình si
Trăm năm lời hứa còn gì để mong

Đông Hòa
10.2014

No comments:

Post a Comment