Tuesday, October 7, 2014

Ngày vẫn đi qua

Ngày vẫn qua đây ta ngồi lại
Cuộc tình lỡ thương nhớ vẫn còn
Em có thấu hiểu cho đời lữ khách
Mỏi bước đường xa bao tháng năm

Ngày vẫn theo ta vào kỷ niệm
Hồn hoang trong giấc mơ tận cùng
Em có biết rằng đêm hôm ấy
Ta chờ em trong ngõ vắng buồn

Trông thấy trăng âm thầm lẻ loi
Một mình những tâm sự đầy vơi
Cúi xuống giữ gìn trong hoài niệm
Bóng hình em phủ kín bầu trời

Ngày vẫn êm trôi giữa thực tại
Ngọt bùi men đắng trong vùng say
Một lần nữa ta vì em nhớ
Đến muôn đời chẳng thể nhạt phai

Đông Hòa
10.2014

No comments:

Post a Comment