Tuesday, October 7, 2014

Quỳnh hương vương vấn

(thuận nghịch độc)

Trong trắng nụ quỳnh hương thoảng xa
Ảo huyền mơ dáng đẹp ngàn hoa
Đông buồn gửi mộng tâm hoài cảm
Nguyệt nhớ thương lòng nỗi thiết tha
Mong đợi những đêm trăng khuyết lỡ
Luyến lưu hoài lệ giọt sầu pha
Trông tìm bước mỏi ai buồn vọng
Trong trắng nụ quỳnh hương thoảng xa

Xa thoảng hương quỳnh nụ trắng trong
Vọng buồn ai mỏi bước tìm trông
Pha sầu giọt lệ hoài lưu luyến
Lỡ khuyết trăng đêm những đợi mong
Tha thiết nỗi lòng thương nhớ nguyệt
Cảm hoài tâm mộng gửi buồn đông
Hoa ngàn đẹp dáng mơ huyền ảo
Xa thoảng hương quỳnh nụ trắng trong

Đông Hòa
10.2014

No comments:

Post a Comment