Saturday, May 24, 2014

LƯU Ý

BAN ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ XIN LƯU Ý TẤT CẢ CÁC HỘI VIÊN:
Để tránh làm xáo trộn trang nhà và những set up đã design,
xin các bạn đừng bao giờ clik vào phần design khi đã log-in để post bài. Phần này chỉ dành riêng cho Nguyễn Hải và Bác Từ.
Thành thật cảm ơn
Điều hành web
Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment