Thursday, May 22, 2014

Đề Nghị

Các bạn: Để phân biệt giữa những bài nhạc hiện hành do ca sỹ hội viên sẽ post lên sau này, khi post những bài nhạc do các bạn sáng tác, tôi đề nghị click 02 lần vào phần label, 1- nhạc sỹ sáng tác và 2- tên của nhạc sỹ sáng tác " Sau này sẽ có rất nhiều nhạc hiện hành do ca sỹ hội viên post lên và danh sách của labels sẽ nhiều "

Thêm nữa: Để trang web có sức sống hơn và mầu mỡ hơn, tôi đề nghị mọi người nếu có thời gian vào nghe nhạc của nhau, cho những ý kiến, kể các các ca sỹ, không nhất thiết phải biết viết nhạc mới đóng góp ý kiến vì thẩm âm là năng khiếu của mọi người.
Ban điều hành 


No comments:

Post a Comment