Monday, May 19, 2014

Chi tiết buổi họp 18/05/2014Đúc kết phiên họp nội bộ May 18/2014

Mục Đích: Tạo cho Nhạc sỹ sáng tác có không gian sinh hoạt, có chỗ để trình bầy những tác phẩm, tạo cho những ca sỹ địa phương  trình bầy những nhạc phẩm ưa thích đến thính giả. Mở rộng vòng tay đón nhận những hội viên mới trong lãnh vực âm nhạc nghệ thuật, sẵn sàng hướng dẫn những ca sĩ mới về cách vô nhịp, âm vực và trường độ của nốt nhạc "miễn phí" để có thể trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, xin liên hệ với nhạc sỹ Trần Quỳnh Lưu.

Chủ trương: Nghệ thuật, sáng tác và trình bầy âm nhạc.
Không chủ trương: Chính trị

Một số điểm được toàn thể đồng thuận như sau:
Đề nghị thêm chức vụ để đáp ứng với nhu cầu và tiến trình của câu lạc bộ:
Thứ nhứt: Đề cử và được sự đồng ý  chức vụ đặc trách tổ chức cho tương lai:
Đặc trách tổ chức: Anh Nguyễn Ngọc Sơn và Anh Lê Minh Châu
Đặc trách xã hội: Anh Lê Quang
Danh sách đã được cộng thêm vào ban điều hành trang web.

Thứ hai: Đề nghị thực hiện CDs để ngày ra mắt câu lạc bộ có CDs tặng cho quan khách gồm:
Nguyễn Hải Hà Lan Phương 01 CD riêng
Trần Quỳnh Lưu 01 CD riêng
Nhật Vũ 01 CD riêng
Hà Nhật Linh và Tuấn Linh 01 CD chung
Quốc Tài cần phối hợp với nhạc sỹ Nguyễn Hải để thực hiện CD nếu có ý định.
Chi phí thực hiện CD tự lo (Trần Quỳnh Lưu giúp phần ấn loát / Nguyễn Hải giúp phần kỹ thuật)
Thời hạn hoàn tất: 2 tháng kể từ phiên họp: (hạn chót 17/07/2014)

Thứ ba: thực hiện đăng ký (assume name) với chính quyền, (CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC), không mở bank acc# và không đăng ký none profit organization để tránh những phức tạp vể thuế
Ban điều hành

No comments:

Post a Comment