Thursday, May 15, 2014

Lối Xưa

Sáng tác : Nhật Vũ
Hoà âm & Trình bày: Tác giả
Video clip: NV (Proshow Gold 6.0)

Thân mời bà con thưởng thức ca khúc Lối Xưa...qua tiếng hát tác giả


No comments:

Post a Comment