Friday, January 4, 2019

MỞ

MỞ
Mở con tim nghe hồng hoang réo gọi
Bàng bạc sương ẩn giấu lối thiên thư
Mở mắt ra có cảm được ngôn từ
Hư - hư thực giữa bộn bề sắc tộc
Mở tâm can đếm bao cành khô khốc
Nhánh khổ đời ai cất giữ bao đông
Đem ra đây, ta gửi chút lửa hồng
Mang tro bụi ru lòng đời ngủ muộn
Mở ra đi, cánh cửa lòng bề bộn
Ngước mặt nhìn những kẽ hở không gian
Tìm trùng điệp những áo nghĩa huy hoàng
Vận số mệnh, tìm đường ngang, lối tắt
Bước ra đi, giữa tinh không cuồng nộ
Chốn ta bà, phế định những yêu linh
Mở mắt ra tìm lại bổn nguyên thần
Ôm lục địa, tạo thành hư không giới
Mở ra đi, hỡi càn khôn hỗn độn
Tạo nguyên sơ tam thập tam tuế minh
Mang tứ trụ định dời nên họ tộc
Phân lãnh thổ, lập nên quốc gia riêng
Huyền Vũ ơi mở đại địa nối trời thiêng
Để Thanh Long bay đến cõi trùng khơi
Và Bạch Hổ, tiếng gầm vang chấn động
Sơn thần vang, đưa Chu Tước lên đàng
Mở giới chỉ, nhận lấy hồn linh quyết
Mang thiên nhan về các giới hỗn mang
Tìm sơ hiện căn nguyên thềm lục địa
Định minh lòng, tứ linh quyết gọi tên
Mở ra đi, những thế giới lạc liền
Để các tộc, đổi trao này hiểu biết
Tay nâng lên, tinh không này bất diệt
Tạo giới mình, tạo muôn vạn sinh linh
Triều Âm 190104-02

2 comments: