Thursday, January 3, 2019

 
 
đông hương tonnu

Gửi riêng cho truyện ngắn của Tiến Võ NẮNG ĐỔ BÊN ĐƯỜNG
Monday, January 2, 2018
*
NẮNG CHẾT NGOÀI KHƠI
*

Nắng đổ bên đường, cây chết bóng
Chim về mất tổ, biển mùa Đông
Những nhánh tóc buồn vương ảm đạm
Trên đại dương dài trôi lưu vong...
*
Tiếng khóc anh không qua khỏi cổ
Ngọng rồi, lệ cũng đóng thành băng
Tay trắng vắt ngang cầu cổ mộ
Mình anh chừ hồn rách dọc ngang...
*
Biển em lạnh trăm ngàn nối nhớ
nhớ chân trần ngày mình quen nhau
anh vết tích dung nhan tơi tả
bàn tay em ấm lạ ôm sầu
*
Có trở trăn vết thương vẫn nhức
dìu em qua một đoạn đường đời
chưa dè được thủy triều bứt rứt
anh nghiêng hồn mình đưa em....ra khơi
đông hương

No comments:

Post a Comment