Tuesday, January 29, 2019

Thơ đông hương

SUY TƯ
*
SẦU
*
Sầu em trái đắng thắt lòng
trái cay vội vã sau đồng tử ngoa
chân mưa chạm lá chết tra
úa sau một trận lũ pha lê dài

HIỂU RA
*
Chờ chi - khô héo gầy mòn
tôi câm trước những hao mòn riêng tư
chờ chi đến nỗi trầm ưu
lủi lầm mặc nhận đường tu vụng về
VÔ VI
*
Sau lưng những chuỗi ngày mòn
chạy theo độ dốc bắt nguồn vô vi
cánh sen chớm tuổi từ khi
nở trong ao tịnh yên kỳ ngộ duyên
MÊNH MÔNG
*
Quay quanh vòng cả tinh cầu
Nghe âm điệu vọng từ sâu ngoại trần
rùng mình cảm thức phù vân
bài thơ chải chuốt tặng trần gian thô
THỜI GIAN
*
Đi qua một đoạn cầu đời
chênh vênh ngày tháng đánh rơi sảng hào
đem tình đổi chác chiêm bao
nghiêng vai gánh chịu hai đầu ngày_đêm

đông hưong

No comments:

Post a Comment