Sunday, October 21, 2018

TÌNH KINH

TÌNH KINH
Sáng lên đỉnh núi xuân son
Nghe kinh mờ nhạt giữa vầng tóc mây
Chiều qua lũng vắng thon gầy
Cỏ lau ướt đẫm, hương say duyên nồng
Lời kinh nhật tụng sắc không
Anh đi gánh nước bên dòng suối xa
Tâm anh định niệm vóc ngà
Hương xuân, sắc thắm ánh tà mị luân
Ngồi bên tảng đá hồng trần
Thở ra duyên sắc nhẹ bâng giữa trời
Tình kinh nhớ tụng bằng lời
Để tâm an định, mộng người hương xuân
Tình kinh bất kể xa gần
Tín tâm thuộc chữ, phúc phần có ngay
Tụng đi, ngày sẽ thêm say
Bàn tay lại ấm, và ngày thêm vui
Ai buồn, ai tủi, rủi xui
Tình kinh nhớ đọc, ngậm ngùi sẽ xa
Đọc đi, thuộc lấy đi nha
Nhiệm mầu sẽ đến ngay mà...Tin đi!
Châu Nguyễn

No comments:

Post a Comment