Monday, October 22, 2018

CỌP VỌNG HÙNG UY

CỌP VỌNG HÙNG UY
Sóng xa biển vọng triều âm
Như tâm bất định ngàn năm yêu người
Chân như điểm sáng môi cười
Cọp nào một thuở vượt khơi băng ngàn
Dấu chân đẫm những gian nan
Bờ xa, đứng lại, vọng nàng năm xưa
Biển xanh, sóng đánh hàng dừa
Tình quê tha thiết còn chưa kịp về
Lòng đời mấy bận yên khê
Còn đau đáu mãi lời thề :"Không lui!"
Đổi thay, thời thế ngậm ngùi
Mắt cay, môi héo, tâm bùi ngùi đau
Hỏi ai mấy bận ôm sầu
Giấc mơ thường nhật, bể dâu dập vùi
Sáng nhìn biển vọng tâm côi
Sóng ngầm từng đợt, bồi hồi ruột gan
Sắc hoa ôm nắng ngỡ ngàng
Loạn li ai để ai ràng buộc nhau
Bờ xa, cõi vắng, cọp sầu
Gầm vang nỗi nhớ giang đầu chưa nguôi
Sóng buồn, vỗ mãi ngàn khơi
Còn cây gậy cũ dập dềnh trôi đi
Lời kinh, buồn lắng tâm si
Thả ngàn vọng tưởng vũ vi tặng đời.
Châu Nguyễn
23 Oct 2018

No comments:

Post a Comment