Friday, December 8, 2017

Đổi tên trang nhà

Để phù hợp hơn cho hướng phát triển sau này và nhẹ nhàng danh xưng hơn, kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017, Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc sẽ đổi danh xưng là Vườn Thơ Nhạc. Các thành viên vẫn như cũ chỉ thay đổi type: www.vuonthonhac.com thay vì www.caulacbothonhac.com. 

Trân trọng

Người chăm vườn

Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment