Monday, December 11, 2017

LIVE SHOW KIM LOAN-15-12-2017-NOISIEL-FRANCE-

THÂN GỞI ..QUÍ THÂN HỮU THƠ.VĂN.CA.NHẠC SĨ.-VƯỜN- THƠ-.NHẠC - LỖI ĐÒ. TRÂN TRỌNG LỜI CHÀO THÂN Á̉I-NHẠC SĨ JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

1 comment: