Monday, December 11, 2017

-CHỈ RIÊNG MÌNH- (DEMO)2018 -NHẠC SĨ JOHN ĐỖ TRƯƠNG -

---LIVE SHOW - Kim Loan Ca Si -CĂN NHÀ NGOẠI Ô -PARIS-FRANCE-
- -TRUNG TÂM ASIA ĐẾN TỪ HOA KỲ -
------- -CHIỀU THỨ SÁU -15-12-2017-(19GIỜ -ĐẾN-23GIỜ-)
NHÀ HÀNG CHÂU .-99-COURS DES ROCHES -77.186- NOISIEL-.FRANCE-
--------RA MẮT CD .VÀ NHỮNG TÌNH CA JOHN ĐỖ TRƯƠNG -
-THƠ- VĂN- CA- NHẠC SĨ- PARIS- FRANCE -CÙNG KIM LOAN -
-TRÂN TRONG KÍNH MỜI- CDNV PARIS-FRANCE ----------

No comments:

Post a Comment