Saturday, March 26, 2016

VẪN CÒN NHỚ EM

(thơ xuôi ngược)

Hoa phượng tím rơi nhẹ dưới hiên
Huế về đường phố trắng mây viền
Tà dương bóng khuất trăng mờ tỏ
Lạc bước đêm buồn phút lãng quên
Tha thiết giọt sầu vương vấn mãi
Luyến lưu hồn vọng đắng cay thêm
Xa ngày tháng muộn thương còn giữ
Ta vẫn nhớ em đợi dưới thềm

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
3.2016

No comments:

Post a Comment