Monday, March 28, 2016

BIỆT HẠ

(thơ xuôi ngược)

Sông bên cảnh tối ánh trăng mờ
Cuối chuyến đò qua khách mãi chờ
Dòng ngược nước trôi mây thả chậm
Gió phong trời lặng phút hoài mơ
Đông vui phố cũ ngày thôi dứt
Vắng lạnh đêm tàn giấc hững hờ
Lòng nhớ gửi về nơi hạ biệt
Không chiều cảnh họa bức tranh thơ

Không cảnh trắng mây phủ khói mờ
Khách thi hồn vọng thoáng sầu ngơ
Lòng vương vấn mãi đêm say mộng
Bước vẩn vơ quanh lối cuối bờ
Đông ngỡ thấy xưa mùa đến lạnh
Hạ về mong đợi thuở ngây thơ
Dòng trôi sự thế thời thôi vậy
Sông trước cảnh khuya lạc lõng mơ...?

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.3.2016

No comments:

Post a Comment