Tuesday, March 15, 2016

Hạ thương

(thơ xuôi ngược)

Mây trắng thoảng bay gió hạ buồn
Nhẹ rơi hoa phượng tím đầu thôn
Đây là phố Huế chiều qua chợ
Đến lại mùa sen cảnh nội đồng
Gầy yếu bước chân quanh ngõ dưới
Mỏi mòn hơi thở nhẹ hương nồng
Ngây thơ thuở cũ ngày xưa vọng
Đầy giọt lệ thương gửi nhớ mong

Mong nhớ gửi thương giọt lệ đầy
Vọng xưa ngày cũ thuở thơ ngây
Nồng hương nhẹ thở hơi mòn mỏi
Dưới ngõ quanh chân bước yếu gầy
Đồng nội cảnh sen mùa lại đến
Chợ qua chiều Huế phố là đây
Thôn đầu tím phượng hoa rơi nhẹ
Buồn hạ gió bay thoảng trắng mây

Vĩnh Lưu ( tức Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp)
3.2016

No comments:

Post a Comment