Tuesday, March 15, 2016

Hạ nhớ tình xưa

(thơ xuôi ngược)

Hương quê cảnh hạ nắng xanh đồng
Lại viếng thăm nhau đến gửi mong
Đường cuối bước trông trời nhạt bóng
Phố xưa thềm lặng thoáng say lòng
Sương chiều cảnh vắng nơi buồn vọng
Khách lữ hồn rơi lệ cảm thông
Vương vấn giọt sầu tha thiết mãi
Thương hoài nỗi nhớ nụ hoa hồng

Hồng hoa nụ nhớ nỗi hoài thương
Mãi luyến lưu sầu giọt vấn vương
Thông cảm lệ rơi hồn lữ khách
Vọng buồn nơi ngắm cảnh chiều sương
Lòng say thoáng lặng thềm xưa phố
Bóng nhạt trời trông bước cuối đường
Mong gửi đến nhau thăm viếng lại
Đồng xanh nắng hạ cảnh quê hương

Vĩnh Lưu (Đông Hòa NCH)
3.2016

No comments:

Post a Comment