Tuesday, June 2, 2020

Tình yêu là hữu hạn

CTY TNHH TÌNH YÊU

Em bây giờ không đôi tám
Anh bây giờ tóc loang xám mái râm

Vệt trần gói gọn chữ tâm
Vác thêm tử tế trọn mâm nghĩa tình

Thương yêu thật thà hữu hình
Sao thêm hữu hạn bất bình kiện thưa

Miết mòn năm tháng thoi đưa
Đồi mồi in dấu vặn vừa mất nhau

Người bồi hồi người vá khâu
Người lạnh lùng xé đêm sâu nghìn trùng

Tiếng tơ sầu rơi mông lung
Nhạc lòng gõ nhịp khôn cùng buốt tê

Ai khâu vá giữa bộn bề
Mang dùm đôi tám trở về em ơn

Thôi kiện thưa thôi dỗi hờn
Biết là hữu hạn khôn hơn ... mai này !
NH. 2.6.20
PS : cánh máy bay được vá khéo khàng ,rất đẹp ! Một bàn tay tử tế, một tâm hồn tử tế sẽ làm nên vạn điều tử tế 🍀

3 comments: