Tuesday, December 29, 2015

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc "Đêm 25 tháng 12 năm 2015" Mừng Giáng Sinh tại tư gia Ng. Hải & Hà Lan Phương

Hình ảnh dêm sinh hoạt " Mừng Noel 25 tháng 12 năm 2015 tại túp lều bé nhỏ nhưng đầy tình người: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

No comments:

Post a Comment