Saturday, December 26, 2015

Cung Phím Buồn

Bàn tay em năm ngón kiêu sa
Nhẹ buông cung phím lời thiết tha
Gọi mãi tên người đêm đông lạnh
Vì đâu, vì đâu cõi lòng xót xa

Say đắm ngủ trong vòng tay lạ
Tình hỡi, xin hãy đến cùng ta
Mòn mỏi trong cơn mơ buồn bã
Thương xót bởi tiếng đàn ngân nga

Bàn tay năm ngón vẫn ngọc ngà
Nhẹ ru tiếng đàn đệm lời ca
Em hát cho mối tình đã lỡ
Thay cho câu nói đêm tạ từ

Mãi mãi cuộc đời sẽ không gặp
Đường chia hai lối em sẽ đi
Có phải rằng em sẽ rơi lệ
Khóc cho một cuộc tình biệt ly

Đông Hòa NCH
12.2015

No comments:

Post a Comment