Thursday, December 17, 2015

Đêm Tình Yêu

Hân hạnh Giới thiệu Dạ Tiệc: Đêm Tình Yêu
Được tổ chức tại vũ trường Chiều Tím
Lúc 07:00PM ngày 19 tháng 12 năm 2015

Mời Các bạn đến tham dự ủng hộ gà nhà "Lê Quang"

No comments:

Post a Comment