Monday, August 31, 2015

Thực hiện yêu cầu của Thành Viên Sơn Võ

Cùng toàn thể thành viên CLBTN. Vừa qua Thành viên Sơn Võ có post bài yêu cầu ban điều hành bỏ tất cả các bài thơ của anh ra vì tự nhận thấy sai lỗi chính tả nhiều.
Thể theo yêu cầu, ban điều hành đã đồng ý và lấy ra tất cả các bài thơ của anh.
Sau thông báo này, Thơ của thành viên Sơn Võ muốn post lên trang CLBTN sẽ cần gửi về hoinghesy@gmail.com để được ban biên tập xem lại lỗi chính tả trước khi post.
Trân trọng
Ban điều hành

No comments:

Post a Comment