Sunday, August 23, 2015

Đêm Nhạc Thính Phòng


Qua phiên họp 22/08/2015, ban điều hành CLB trân trọng thông báo:
Đêm nhạc thính phòng sẽ được dự định tổ chức vào cuối tháng 10/2015 và sẽ thông báo địa điểm thời gian chính thức sau khi đã đặt được chỗ. Ban tổ chức sẽ ưu tiên cho trình bầy những tác phẩm do nhạc sĩ CLB sáng tác và xen kẽ thêm tác phẩm ngoài đời và cho thực hiện label"Chủ đề cho nhạc thính phòng 10/2015"
Đề nghị những nhạc sĩ sáng tác post những tác phẩm có âm hưởng nhạc thính phòng vào label này để ban biên tập tuyển chọn cho trình diễn trong đêm nhạc thính phòng
Ban điều hành

No comments:

Post a Comment