Tuesday, August 18, 2015


Thực hiện chương trình trên đài truyền hình SBTN

          Giám đốc đài truyền hình SBTN (bà Thu Nga) đã đồng ý phối hợp với Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc chúng ta để thực hiện những chương trình phỏng vấn và nhạc chủ đề mỗi tháng 01 lần 22 phút gồm có phỏng vấn theo chủ đề của Đài đưa ra và 03 bản nhạc theo chủ đề.
          Sắp tới chúng ta sẽ thứ tự thực hiện mỗi tháng 01 chủ đề như sau:
Chủ đề thứ nhứt: Thơ nhạc mùa thu
Chủ đề thừ hai: Thơ Nhạc Tạ ơn cho ngày lễ tạ ơn "Tạ ơn thượng đế, tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn nước Mỹ đã cho chúng ta tự do vân vân"
Chủ đề thứ ba: Thơ nhạc Christmas

          Nhận được thông báo này, xin các nhạc sĩ sáng tác, các thi sĩ góp sức để sáng tác theo chủ đề nêu trên và ban biên tập sẽ lựa chọn căn cứ theo nội dung ý nghĩa của những sáng tác để thực hiện chương trình. Cũng xin những ca sĩ cố gắng để tập dượt những sáng tác mới và lên đài trình bầy live những sáng tác này.

          Tôi sẽ thực hiện 03 labels để các bạn post bài theo từng chủ đề như sau:
Label 1: Thơ nhạc chủ đề mùa thu
Label 2: Thơ nhạc chủ đề Tạ ơn
Label 3: Thơ nhạc chủ đề Christmas

Khi post bài, các bạn sẽ click label tên mình và label chủ đề
để bài được post sẽ qui tụ về chủ đề và không bị thất lạc khó tìm khi có nhiều người đã post nhũng tiết mục khác.

Cũng xin các bạn ghi nhận: Sau khi thực hiện xong 01 chương trình thì label chủ đề này sẽ được xóa bỏ và thay thế bằng label chủ đề khác, vì vậy sáng tác cần được bỏ vào 02 labels: Tên bạn và label chủ đề để lưu trữ.
Trân trọng

Điều Hành Web

No comments:

Post a Comment