Wednesday, August 5, 2015

Lầu khuya vọng nhớ tình nương

(thuận nghịch độc)

Thương nhớ cảnh xưa dáng liễu hoa
Nguyệt lầu đêm vọng mãi người xa
Đường bên lá rụng cây trơ gốc
Gió muộn sương rơi phố đợi ta
Gương trắng tóc buồn đời bước mỏi
Bóng mờ trăng lạc ánh dương tà
Hương dư thoảng tối ngầy ngật khói
Trường đoạn nỗi lòng bởi ngắm hoa

Hoa ngắm bởi lòng nỗi đoạn trường
Khói ngầy ngật tối thoảng dư hương
Tà dương ánh lạc trăng mờ tối
Mỏi bước đời buồn tóc trắng gương
Ta đợi phố rơi sương gió muộn
Bóng trơ cây rụng lá bên đường
Xa người mãi vọng đêm lầu nguyệt
Hoa Liễu dáng xưa cảnh nhớ thương

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 8.2015

No comments:

Post a Comment