Tuesday, August 25, 2020

NHỊP THU

 

NHỊP THU

Một sớm thu giăng phía cuối đường

Quyện trong gió thoảng khúc yêu thương

Ban mai óng ả soi cành biếc

Lóng lánh trong ngần triệu hạt sương

Xanh thẳm vòm cao mây trải lụa

Dịu dàng con nắng toả muôn phương

Tiếng anh gọi với ngoài hiên vắng

Em ạ thu này toả ngát hương...

NKH 25.8.20

No comments:

Post a Comment